Regulamin sklepu internetowego www.sklep.twoj-druk.pl

§ I DEFINICJE

 1. Regulamin – określa zasady sprzedaży produktów w sklepie internetowym www.sklep.twoj-druk.pl, tworzonych na zamówienie klienta, a także prawa i obowiązki stron umowy.

 2. Klient – podmiot dla którego mogą być świadczone usługi lub, z którym zostaje zawarta umowa sprzedaży, zgodnie z przepisami prawa Polskiego i Regulaminem sklepu.

 3. Konsument – jest to osoba fizyczna która kupuje od Sprzedawcy produkty, a czynność ta nie jest bezpośrednio związana z jej działalnością.

 4. Przedsiębiorca – jest to osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna która nie jest osobą prawną. Ustawa nadaje zdolność prawną, prowadzącym we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnych bezpośrednio związanych z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Sprzedawca – jest to firma P.P.U TwójDruk Piotr Leszczyński

 6. Sklep internetowy – jest to handlowy Serwis internetowy prowadzony pod adresem www.sklep.twoj-druk.pl którego właścicielem jest firma P.P.U TwójDruk Piotr Leszczyński

 7. Umowa sprzedaży – jest to umowa zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawartą na zasadach określonych przez prawo Polskie oraz Regulamin sklepu.

 8. Produkt – jest to towar zakupiony za pośrednictwem Sklepu Internetowego firmy P.P.U TwójDruk Piotr Leszczyński, będący przedmiotem w Umowie sprzedaży, tworzony na zamówienie Klienta.

§ II DANE SPRZEDAJĄCEGO

 1. P.P.U TwójDruk Piotr Leszczyński,                                                                                                                       ul. Juliana Tuwima 11,
  16-001 Kleosin,
  mail: sklep@twoj-druk.pl
  tel. 884-888-333,
  NIP; 966 12 54 736,
  REGON: 200 74 12 56

  Numer Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (NR.EWD 001537841/2012),

 1. Kontakt do biura obsługi Klienta: tel. 884-888-333, adres e-mail: sklep@twoj-druk.pl

 2. Sprzedający prowadzi działalność gospodarczą za pośrednictwem witryny sklepu internetowego pod adresem www.sklep.twoj-druk.pl, zwany dalej Sklepem.

§ III ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY

 1. Zakupów można dokonywać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Do złożenia zamówienia przez Klienta w Sklepie niezbędne jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

 2. Klient dokonuje zamówienia za pośrednictwem Sklepu, na stronie www.sklep.twoj-druk.pl, przez wybór konkretnego produktu, umieszczenie w koszyku, potwierdzenia zamówienia. Do złożenia zamówienia konieczne jest zapoznanie się i akceptacja regulaminu. Zamówienie przez Klienta określonego produktu stanowi złożenie w stosunku do Sprzedającego oferty zawarcia umowy sprzedaży na odległość na warunkach treści niniejszego Regulaminu i specyfikacji produktu zamieszczonej w sklepie.

 3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail z informacją o zarejestrowaniu zamówienia, która jest potwierdzeniem otrzymania przez Sprzedającego oferty od Klienta.

 • Wyżej wskazana wiadomości e-mail jet potwierdzeniem przyjęcie przez Sprzedającego oferty Klienta i zawarcie na odległość umowy sprzedaży określonego produktu.

 1. Pliki do druku przesłane przez klienta powinny być przygotowane według wytycznych zawartych w specyfikacji znajdującej się na stronie produktu.

 • Przed drukiem jest sprawdzana zgodność pliku ze specyfikacją, o jego niepoprawności zamawiający zostanie poinformowany, pliki poprawne są przekazywane do druku.

 • Wykonanie poprawek pliku musi zostać uzgodnione, wszelkie zmiany wymagają akceptacji klienta, (za poprawki plików może zostać naliczona opłata, w zależności od ilości i ich stopnia)

 • Projekty graficzne przesyłamy drogą mailową: wszelka korespondencja ich dotycząca jak omówienie poprawek, konsultacje i akceptacje również jest obsługiwana wyłącznie drogą poczty elektronicznej.

 1. Właściciel sklepu internetowego www.sklep.twoj-druk.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w materiałach przesłanych przez zamawiającego. Jednakże sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, gdy przesłane materiały zawierają treści niezgodne z prawem, lub naruszają czyjeś dobra osobiste.

 2. Sprzedawca ma prawo nie przyjęcia zamówienia do realizacji z powodu błędów w pliku lub nieprawidłowego przygotowania.

 3. Podczas składania zamówienia Klient:

 • Wybiera produkty dostępny na stronie sklepu

 • Wybiera sposób dostawy

 • Wskazuje adres dostawy i dane na które ma zostać wystawiona faktura lub paragon fiskalny

 • Wybiera sposób płatności.

 1. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu otrzymania informacji o przekazaniu do realizacji, lub w przypadku projektów graficznych do ostatecznej akceptacji pliku do druku. Wprowadzanie zmian w zamówieniu możliwe jest przez kontakt z biurem obsługi biuro@sklep.twoj-druk.pl, zmiany projektów biuro@sklep.twoj-druk.pl.

 2. Czas realizacji zamówienia 3 dni robocze na produkty proste wizytówki ulotki, produkty o dłuższej ścieżce technologicznej mogą wymagać więcej czasu więcej informacji w specyfikacji produktu. Czas realizacji zamówienia liczony od zaksięgowania wpłaty.

 • W przypadku poprawek plików i projektów graficznych czas realizacji liczony jest od ostatecznej akceptacji plików.

 1. W sytuacji w której zamówienie nie zostanie opłacone przez Klienta w terminie 14 dni od dnia jego złożenia, zostaje ono anulowane.

 2. Realizujemy dostawy produktów zakupionych w Sklepie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Istnieje możliwość wysyłki produktów poza granice kraju po wcześniejszej konsultacji i ustaleniu kosztów wysyłki ze Sprzedającym.

§ IV FORMY PŁATNOŚCI I DOSTAWA ZAMÓWIENIA

 1. Ceny wszystkich produktów w Sklepie podane są w złotych polskich i są cenami brutto,

Sprzedawca jest zwolniony z podatku VAT.

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do:

 • Zmiany cen produktów, wprowadzania nowych produktów do oferty.

 • Zmiany nie wpływają na ceny produktów zamówionych przed datą wejścia w życie nowych cen czy promocji.

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

 • Płatność przelewem

 • Przekazem na rachunek bankowy

 • Płatność gotówką przy odbiorze osobistym towaru

 • Płatności elektroniczne Przelewy24

 1. Dostawy produktów są realizowane przez zewnętrzny serwis kurierski, na adres wskazany w zamówieniu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu lub opóźnienie w dostawie spowodowane nie właściwym, czy nie dokładnym adresem podanym przez Klienta.

 2. Przesyłki z produktami są nadawane od Poniedziałku do Piątku do godziny 11, czas dostawy paczki z zakupionym produktem, przez firmę kurierską wynosi do 2 dni roboczych od daty wysłania, 99% doręczeń następnego dnia roboczego.

 3. Sprzedający pobiera od Klienta zryczałtowane koszty przesyłki, zakupionych produktów szczegóły w cenniku dostawy.

§ V REKLAMACJE

 1. Produkty oferowane w Sklepie Sprzedającego są wytworzone na zamówienie klienta i posiadają gwarancję jakości. Sprzedawca odpowiada wobec Kupujących z tytułu gwarancji jakości według właściwej normy oraz rękojmi za wady dostarczonych Produktów, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego (Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 121 ) oraz na zasadach niniejszego Regulaminu.

 • Umowy zawarte z Kupującymi nie będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 1. Informacje zawarte w specyfikacji produktów określają parametry ich wykonania, rodzaj grubość papieru lub podłoża, rodzaj nadruku i ilość kolorów, uszlachetnienie sposób wykończenia.

 2. Produkty oferowane przez Sprzedającego w Sklepie są właściwie zabezpieczone i zapakowane, tak aby dotarły do Klienta w nienaruszonym stanie.

 3. Bezpłatne dodatki i materiały reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.

 4. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze: wad produkcyjnych, uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu, niezgodności towaru ze złożonym zamówieniem.

 5. W przypadku stwierdzenia przez Klienta śladów uszkodzenia przesyłki lub jej otwarcia należy w obecności kuriera otworzyć przesyłkę i spisać protokół szkody.

 6. Reklamację należy  złożyć mailowo na sklep@twoj-druk.pl,  można także przesłać na adres firmy P.P.U TwójDruk Piotr Leszczyński, ul. Juliana Tuwima 11, 16-001 Kleosin,

 • Składając reklamację należy dostarczyć dowód zakupu lub fakturę, reklamowany produkt w całości, wraz z opisem reklamacji. Produkt w oryginalnym lub innym opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport.

 • Inne uwagi takie jak zdjęcia reklamowanego Produktu czy skan protokołów uszkodzenia lub zniszczenia Produktu Klient może przesyłać na adres sklep@twoj-druk.pl.

 • Klient powinien podać przyczynę reklamacji oraz żądanie z nią związane.

 1. Każda reklamacja zostanie rozpatrzona i o jej wynikach Klient zostanie zawiadomiony w formie, w jakiej reklamacja została złożona, w terminie 14 dni. Sprzedawca dołoży starań by wszystkie reklamacje były rozpatrzone w ciągu dwóch dni roboczych.

 2. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę produktu zostanie niezwłocznie naprawiony – w przypadku gdy wada nie da się usunąć – nowy Produkt zostanie przesłany do Kupującego, w terminie 14 dni.

§ VI PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta ( Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 827), Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów zwrotu produktu.

 2. Konsumentem, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zakupiony Towar należy odesłać na adres Sprzedającego.

 3. Według treści art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

 • której przedmiotem jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 1. Klient będący Konsumentem jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu na rzecz Sprzedającego oryginalnie zapakowanego Towaru wraz z dowodem zakupu/fakturą, nie później jednak niż w terminie 14 dni. Zwracane produkty muszą być kompletne.

 2. Zwrot kosztów nastąpi w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedającego zwrotu Towaru lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta będącego Konsumentem.

 3. Zwrot płatności zostanie wstrzymana do chwili otrzymania przez Sprzedającego rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze.

§ VII DANE OSOBOWE KLIENTA

 1. Zamawiając w sklepie wyrażasz zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sprzedawcy oraz ich przetwarzanie dla celów realizacji zamówienia. Dane osobowe i ich przetwarzanie są niezbędne do realizacji zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawidłowych danych osobowych.

 2. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku “O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 • Baza danych Klientów Sprzedającego jest zgłoszona w GIODO.

 • Każdy użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych i ich modyfikowania czy usunięcia.

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie darmowych informacji marketingowych o promocjach i nowościach znajdujących się w ofercie sklepu. (możliwość późniejszej rezygnacji)

 2. Administratorem bazy danych jest właściciel sklepu.

 • Sprzedawca oświadcza że nie będzie udostępniać danych klientów.

§ VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy między Stronami, zawieranie, wykonywanie i ich ustanie, oraz relacje prawne związane z korzystaniem ze Sklepu podlegają przepisom prawa polskiego.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta, a także innych właściwych ustaw.

 3. Kopiowanie lub wykorzystanie w całości lub we fragmentach fotografii, informacji, danych oraz innych treści pochodzących z strony znajdującej się pod adresem www.sklep.twoj-druk.pl bez zgody Sprzedającego, jest zabronione. Adres strony jej zawartość, wszystkie znaki firmowe, grafika, teksty i informacje, są własnością firmy P.P.U TwójDruk Piotr Leszczyński i są chronione przez prawo.

 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za:

 • Brak dostępu do witryny sklepu trudności w korzystaniu, a także konsekwencje wynikające z powyższego

 • Wykorzystanie produktów, wykonanych przez sprzedawcę w sposób nie zgodny z prawem

 • Jakość wykonania produktów na życzenie klienta nie spełniających warunków specyfikacji

 1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań by wykonywany produkt był zawsze najwyższej jakości, klient jednak musi wiedzieć iż, z racji specyfiki różnych technologi druk jak i podłoży mogą nastąpić różnice w wymiarach produktów jak i pasowania czy rozmieszczenia druku.

 • Reklamacje z tego powodu mogą zostać nieuwzględnione.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2017 roku.